Kommenteeri

Üks lihtne viis, kuidas organisatsioonis vaimset tervist toetada

Inimese töö ja eraelu on praegu väga põimunud ja seetõttu tuleb ka tööandjatel vaimsele tervisele rohkem tähelepanu pöörata. Pinge on suur nii tippjuhtidel, personalijuhtidel kui ka eesliinitöötajatel. Meie vaimne tervis algab meie endi igapäevastest harjumustest ja suuresti saame seda ise mõjutada. Kõik vanad tõed – magage piisavalt, toituge regulaarselt ja tervislikult, liikuge igapäevaselt – töötavad vaid siis, kui neid selgelt teadvustame. Seega tuleb panustada tugevalt teadlikkuse suurendamisse. Kaasake oma inimesed vaimset tervist väärtustava töökultuuri loomisesse. Annan selleks täna ühe lihtsa soovituse.
5 lihtsat viisi, kuidas organisatsioonis vaimset tervist toetada - Personaliuudised
Õhinapõhine vaimse tervise töögrupp
Saatke töötajad vaimse tervise esmaabi koolitusele. Näiteks MTÜ Peaasjad OÜ korraldab „Vaimse tervise esmaabi” koolitusi, mille sisu hõlmab erinevate vaimse tervise raskustega inimestele esmaabi andmise põhisamme ja mille tasu on kõigile jõukohane. Uuringud näitavad, et vaimse tervise esmaabi on psühholoogiliste raskuste korral inimese hilisemal toimetulekul sama oluline nagu füüsilise vigastuse korral.

Kutsuge üles neil koolitustel osalema inimesi, kellel on huvi vaimse tervise teemade vastu, aga ka neid, kellel aimate olevat muresid. Teiste aitamise võimalus suurendab oma tähenduse leidmist ning toetab iseenda hoidmise ja tervenemise protsessi. Vaimse tervise esmaabi koolituse läbinud töötajatest saab luua töörühma, mille eesmärk on märgata organisatsioonis vaimse tervise raskustega inimesi ning toetada abivajajaid. Teavitage grupi olemasolust ning andke teada, kes sellesse kuuluvad, et iga inimene, kes soovib oma murega pöörduda, leiaks kellegi, kes on tema jaoks usaldusväärne.

Vaimse tervise töögrupi tegevus

• Toetusgrupis on kokku lepitud tegevusreeglistik ja konfidentsiaalsusnõuded.

• Märgatakse vaimse tervise halvenemise ohumärke, pakutakse toetust seda vajavatele inimestele ning antakse soovitusi juhtkonnale ja juhtidele.

• Toetatakse abivajajat toimetulekustrateegiate väljatöötamisel ja rakendamisel. Esmaabi andja ei tohi üle võtta vastutust teise inimese eest, vaid tema ülesanne on toetada ise hakkamasaamisel: olla olemas aktiivse kuulajana, anda mõista, et inimene ei ole oma mures üksi, soovitada kasulikke lugemismaterjale ja veebilehti ning julgustada pöörduma professionaalse abi saamiseks.

• Juhul, kui tegemist on töökorralduslike muutuste vajadusega, töökiusamisega vms teemadega, mida saab lahendada otsene juht, julgustatakse töötajat pöörduma juhi poole.

• Vaimse tervise esmaabi andjal on õigus ise juhti informeerida või töötaja kriisiabile registreerida vaid juhul, kui töötaja on tugeva psüühilise surve all või tema olukord on kriitiline (eluohtlik talle endale või teistele või üle jõu käiv).

• Toetusgrupi liikmed toetavad vastastikku teineteist, s.t toimuvad kovisioonid või supervisioonid.

• Koostatakse organisatsiooni vaimse tervise alaste pöördumiste statistikat ja otsitakse läbivatele probleemidele lahendusi ning esitatakse need töökeskkonna nõukogule või tippjuhtkonnale.

• Valmistatakse ette ja avaldatakse teabematerjale vaimse tervise alase teadlikkuse tõstmiseks.

• Algatatakse tervist edendavaid ettevõtmisi, sündmusi, terviseprogramme ja koolitusi.

Kui annad inimestele võimaluse ise luua endale selline töökeskkons, mida nad vajavad ja õigeks peavad, siis on ka lihtne tekkima sinna kaasav ja toetav töökultuur. Mis on vaimse tervise esimene oluline võtmekoht. Me ju ise teame kõige paremini, mis meil on vajaka ja mis meid inspireerib. Enda tundma õppimine võiks ehk ollagi siin eelnev samm ja pidev jälgimine - kus oleme, enda kiitmine, tänamine ja edasiminek. Ikka iseendi seatud ja teistega arvestaval sammul.

Lisa kommentaar

Email again: